Historik

Kort historik om Västsvenska Stövarklubben 

Den 10 mars 1933 bildades Västsvenska Stövarklubben. Man höll mötet på Palace hotell i Göteborg och ett 50-tal jägare var närvarande då man beslöt bilda en stövarklubb samt söka association med Svenska Kennelklubben genom Svenska Stövarklubben. Några geografiska gränser för klubbens verksamhetsområde ansåg man inte behöva fastställa. På mötet beslöt man även anordna jaktprov den 3-5 november samma år på marker i trakten av Uddevalla.

Detta prov blev dock aldrig av utan det var först 25-28 oktober 1934 som klubbens första jaktprov hölls i Alingsås. Därefter hölls jaktproven på olika platser inom området, såsom Göteborg, Tidaholm, Trollhättan, Stenungsund, Alingsås, Hindås och Älvängen. Västsvenska Stövarklubben stod som värd då de av Svenska Stövarklubben anordnade Riksproven förlades till Ulricehamn 1943, Alingsås 1948 och 1950 samt i Älvängen 1954.

Efterhand bildades nya stövarklubbar inom klubbens ursprungliga verksamhetsområde. Man bildade Västergötlands Stövarklubb 1944, Hallands Stövarklubb 1946 och slutligen Bohuslän-Dals Stövarklubb 1959. Därmed minskade Västsvenska Stövarklubbens ursprungliga verksamhetsområde betydligt.

Just nämnda klubbar, dvs. Västsvenska Stövarklubben, Västergötlands Stövarklubb, Hallands Stövarklubb och Bohuslän-Dals Stövarklubb bildar tillsammans Distrikt 5.

1947 erhöll klubben sitt nuvarande vackra diplom, ritat av konstnären Harald Wiberg. Detta finns nu också på klubbens startsida.

Det finns många eldsjälar som verkar/verkat inom klubben, ingen nämnd, ingen glömd och vill man veta mer om klubbens historia så kan man läsa jubileumsboken som togs fram i samband med att klubben fyllde 50 år.